Заведение пиратски кораб

Това известно заведение в Ахтопол е с оригиналната форма на пиратски кораб.


previousnext