Кръст

До този кръст румънска кралица Мария има снимка, която се пази в Двореца.

До този кръст румънска кралица Мария има снимка, която се пази в Двореца.