Нимфеумът в градината

Нимфеумът представлява римска баня. Покрива се издига върху множество бели грамадни колони, а в средата има бaсейн.


previousnext