Дворецът "Тихото гнездо"

Дворецът "Тихото гнездо" е построен от италиански архитекти през периода 1924-1927 година.


previousnext