Грамофона

Грамофонът в Бургас е символ на музикалните настроения в Бургас. Градът е известен с музикални фестивали като "Бургаски вечери".

Грамофонът в Бургас е символ на музикалните настроения в Бургас. Градът е известен с музикални фестивали като "Бургаски вечери".