Старата почивна станция

Това е стара снимка от Елените, която показва старата почивна станция.

Това е стара снимка от Елените, която показва старата почивна станция.