Свлачище

Златни пясъци попада в район, който е застрашен от свлачища. За съжаление, неблагоразумното и незаконно строителство допълнително предразполагат към това природно бедствие.

Златни пясъци попада в район, който е застрашен от свлачища. За съжаление, неблагоразумното и незаконно строителство допълнително предразполагат към това природно бедствие.