Растителност

Високите температури и песъчливата почва създават условия за развитие на специфична растителност.


previous