Емона

Тази снимка показва цялата Емона на длан. Селото е много малко и рядко населено. Главният му проблем е водата, която е крайно недостатъчна. Също така пътят до там е много разбит.

Тази снимка показва цялата Емона на длан. Селото е много малко и рядко населено. Главният му проблем е водата, която е крайно недостатъчна. Също така пътят до там е много разбит.