Ком-Емине

Този камък бележи краят на маршрута Ком-Емине. Маршрутът започва от другия край на България с връх Ком в Стара планина и завършва с нос Емине близо до Емона. Общата дължина е почти 700 км, което отнема около 25 дни да бъде извървяно.


previousnext