Ком-Емине

Този камък бележи краят на маршрута Ком-Емине. Маршрутът започва от другия край на България с връх Ком в Стара планина и завършва с нос Емине близо до Емона. Общата дължина е почти 700 км, което отнема около 25 дни да бъде извървяно.

Този камък бележи краят на <a href=http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC_-_%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5>маршрута  Ком-Емине</a>. Маршрутът започва от другия край на България с връх Ком в Стара планина и завършва с нос Емине близо до Емона. Общата дължина е почти 700 км, което отнема около 25 дни да бъде извървяно.