Палатки

Палатките се разполагат близо до храстите, които често стават убежище и на змии през летните месеци.

Палатките се разполагат близо до храстите, които често стават убежище и на змии през летните месеци.