Птици

Морски гларуси в полет.

Морски гларуси в полет.