Ято птици

Ако е имало риба в тази лодка, вече я няма. Тези птици не оставят храна след себе си.

Ако е имало риба в тази лодка, вече я няма. Тези птици не оставят храна след себе си.