Граница

Това е границата по средата на плажа на Иракли. От тази точка започва резервата, до който достъпа е ограничен и палатките са напълно забранени.

Това е границата по средата на плажа на Иракли. От тази точка започва резервата, до който достъпа е ограничен и палатките са напълно забранени.