Граница

Това е краят на местността Иракли и началото на село Емона.

Това е краят на местността Иракли и началото на село Емона.