Нос Емине

Нос Емине е най-източната част на Стара планина и крайната точка от международния туристически маршрут Е-3.

Нос Емине е най-източната част на Стара планина и крайната точка от международния туристически маршрут Е-3.