Улица Чар

Емона е известна като летовното място за много хора на изкуството. Именно затова дори и имената на улиците са вдъхноващи.

Емона е известна като летовното място за много хора на изкуството. Именно затова дори и имената на улиците са вдъхноващи.