Екектричество

Интересното на тази снимка е електрическият стълб. Рядко може да се види дървен стълб.

Интересното на тази снимка е електрическият стълб. Рядко може да се види дървен стълб.