Край на охраняемата зона

Табелата ни предупреждава, че вече започва не охраняемата зона на плажа в Иракли.

Табелата ни предупреждава, че вече започва не охраняемата зона на плажа в Иракли.