Следи от птици

Финият пясък е причина да оставят и птиците следи по него.

Финият пясък е причина да оставят и птиците следи по него.