Скали

В тази част на местността плаж няма. В далечината се вижда фарът.

В тази част на местността плаж няма. В далечината се вижда фарът.