На брега

Морето е бурно и вълните стигат все повече до брега. Надявам се тези туристи а могат да плуват добре, защото през нощта вълните могат да ги залеят.

Морето е бурно и вълните стигат все повече до брега. Надявам се тези туристи а могат да плуват добре, защото през нощта вълните могат да ги залеят.