Изгрев

Всичко на Иракли е божествено... От изгрева до залеза.

Всичко на Иракли е божествено... От изгрева до залеза.