Изгрев от Иракли

Морето бушува, а в далечината се пробужда Слънцето.

Морето бушува, а в далечината се пробужда Слънцето.