Поглед отгоре

Поглед отгоре върху плажа на Иракли.

Поглед отгоре върху плажа на Иракли.