Охраняема зона

Половината от плажа на Иракли е охраняема зона, въпреки че аз спасител на съм виждала. Всеки сам носи отговорност за себе си.

Половината от плажа на Иракли е охраняема зона, въпреки че аз спасител на съм виждала. Всеки сам носи отговорност за себе си.