Параклис

Това е параклиса, който същевременно е и най-крайната точка на нос Калиакра. Именно това е мястото, от което младите девойки са се хвърлили в морето според Това е параклиса, който същевременно е и най-крайната точка на нос Калиакра. Именно това е мястото, от което младите девойки са се хвърлили в морето според <a href=http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0