Останки от черква

Това са останките от древна черква от XIV век.

Това са останките от древна черква от XIV век.