Труднодостъпна

Забележете колко труднодостъпна е Калиакра. За достигане до портата се минава по тесен път, който би могъл да се защитава много добре при необходимост.

Забележете колко труднодостъпна е Калиакра. За достигане до портата се минава по тесен път, който би могъл да се защитава много добре при необходимост.