Змии

За да направи тази страхотна снимка, нашия смел фотограф прекоси около 100 м. в най-големия змиярник на черноморието. Все пак определено си е заслужавало.


previousnext