Още от скалния пласт

Това е цвета на повечето скали.


previousnext