Огънят

Това е магическия огън на Камен бряг. Този огън се поддържа от находището на природен газ отдолу.

Това е магическия огън на Камен бряг. Този огън се поддържа от находището на природен газ отдолу.