Пътя от брега към селото

Селото на Камен бряг е разделено от брега чрез този път.


previousnext