Изгрев от Кара Дере

Изгревите от Кара Дере са изключително красиви. Преливат се няколко златисти нюанса, които се сливат със сините отенъци на морето и небето.

Изгревите от Кара Дере са изключително красиви. Преливат се няколко златисти нюанса, които се сливат със сините отенъци на морето и небето.