Каруца

Без съмнение, най-доброто средство за стигане до Карадере :) Пътят става непроходим, когато завали...

Без съмнение, най-доброто средство за стигане до Карадере :) Пътят става непроходим, когато завали...