Бодиарт на Карадере

Тази снимка е още един пример за разнообразните посетители на Карадере.

Тази снимка е още един пример за разнообразните посетители на Карадере.