Огън пред бара

Без значение колко горещи са дните, нощите на Карадере са хладни. Традиция е всяка вечер в Карадере пред бара да се пали огън. Всички се събират за да се стоплят и повеселят.


previousnext