Друга снимка от огъня

Дървата от близкото село Горица се оползотворяват по най-добрия начин във вечерния огън.


previousnext