Рибарска лодка

Тази част от крайбрежието на Кара Дере се посещава и от много рибари от съседни села.


previousnext