Скок

Партито доста се е разгорещило тази нощ, щом е имало скоци над огъня.

Партито доста се е разгорещило тази нощ, щом е имало скоци над огъня.