Пощенска картичка

Снимка от Карадере през призмата на местните арт настроения, която е много подходяща за пощенска картичка.


previousnext