Пясък

По пясъка в Кара Дере могат да се намерят едни от най-големите екземпляри от мидите Cardium edule и Cunearca cornea.

По пясъка в Кара Дере могат да се намерят едни от най-големите екземпляри от мидите Cardium edule и Cunearca cornea.