Две следи

Любовта е оставила две следи по плажа на Карадере.

Любовта е оставила две следи по плажа на Карадере.