Централен плаж

Ето още една снимка от централния плаж. Не само че е малък, ами и строжите го загрозняват допълнително.

Ето още една снимка от централния плаж. Не само че е малък, ами и строжите го загрозняват допълнително.