Лековитата вода

Туристите използват постоянно течащата минерална вода на плажа, която се влива в морето.

Туристите използват постоянно течащата минерална вода на плажа, която се влива в морето.