Комбайн

Това е още една характерна гледка за трудолюбивото население на Крапец.


previous