Бряг

В тази част на Крапец плажна ивица почти няма. Прави впечатление и допълнителното укрепване на брега, чиято цел е да предотврати свлачища.

В тази част на Крапец плажна ивица почти няма. Прави впечатление и допълнителното укрепване на брега, чиято цел е да предотврати свлачища.