Поглед към морето

Стъпалата са малко стръмни, но е добре че ги има. Защо ли на Камен бряг никой не се е сетил за подобни.


previousnext