Работа

Жителите на Крапец работят усърдно и много от доходите им идват от риболов.

Жителите на Крапец работят усърдно и много от доходите им идват от риболов.