Архитектура

Жалко, че гъстотата на застрояване е едно от малкото неща, които новото строителсто е възприело от старите навици.

Жалко, че гъстотата на застрояване е едно от малкото неща, които новото строителсто е възприело от старите навици.